Podpis elektroniczny

Certyfikat kwalifikowany tzw. podpis elektroniczny umożliwia składanie bezpiecznego podpisu elektronicznego i jest elektronicznym dowodem tożsamości osoby, która nim się posługuje.

Certyfikat kwalifikowany wystawia podmiot wpisany do tzw. rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne. Rejestr prowadzi minister właściwy do spraw podpisu elektronicznego (Minister Gospodarki), a z jego upoważnienia Narodowy Bank Polski, w którego strukturach znajduje się Narodowe Centrum Certyfikacji – www.nccert.pl. Certyfikat ten jest elektronicznym znakiem rozpoznawczym, wiarygodnie potwierdza naszą tożsamość w sieci.

Firma Tech-Net s.c. z ramienia Certpol Sp. z o.o. będącego partnerem wdrożeniowym Unizeto Technologies S.A. została dystrybutorem produktów i usług związanych ze strukturą PKI, w tym również podpisu elektronicznego.

Dla uzyskania Bezpiecznego (Kwalifikowanego) Podpisu Elektronicznego zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Potwierdzania Tożsamości mieszczącym się w Bydgoszczy przy ul. Broniewskiego 4.

Punkt Potwierdzania Tożsamości

ul. Broniewskiego 4
85-316 Bydgoszcz

tel./fax 52 345 84 60
e-mail: podpis@tech-net.pl

Zastosowanie i zalety certyfikatu kwalifikowanego

Certyfikat kwalifikowany można wykorzystywać między innymi do:

 • kontaktów drogą elektroniczną z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, np.:podpisania wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne, podpisania deklaracji,
 • nadawania mocy prawnej dokumentom w kontaktach prawnych przez Internet (np. upoważnienia elektroniczne w ZUS),
 • pozyskiwania wypisów elektronicznych dotyczących wszystkich podmiotów gospodarczych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (pdi.cors.gov.pl),
 • podpisywania urzędowej korespondencji z podmiotami administracji publicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,
 • składania e-deklaracji podatkowych (www.e-deklaracje.gov.pl),
 • zawierania umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej,
 • wystawiania faktur w formie elektronicznej,
 • uczestniczenia w aukcjach i przetargach elektronicznych (np. www.e-przetarg.pl),
 • podpisywania raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
 • zgłaszania drogą elektroniczną zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • składania e-deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zalety wykorzystywania certyfikatów kwalifikowanych:

 • jeden certyfikat kwalifikowany służy do kontaktów z wieloma instytucjami/urzędami drogą elektroniczną,
 • możliwość załatwiania spraw urzędowych, biznesowych, cywilno-prawnych za pośrednictwem internetu oraz skrócenie czasu ich realizacji,
 • zastąpienie dotychczasowej „dyskietki” w kontaktach z ZUS przez urządzenia, które można podłączyć do standardowych portów dostępnych w każdym komputerze klasy PC (np. USB),
 • zabezpieczenie podpisanych dokumentów elektronicznych przed zmianami przez osoby nieupoważnione,
 • znacznie prostsze, szybsze i tańsze przeszukiwanie elektronicznych archiwów,
 • dostępność urzędów elektronicznych online przez 24h/dobę, 7 dni w tygodniu.